Tehnoloogiajuht.ee aitab saavutada teil oma eesmärke läbi tehnoloogiajuhtimise

Teenused mida pakume

Strateegiline juhtimine.
Teie ärieesmärkidele vastav IT-strateegia

Aitame luua ja rakendada tõhusaid IT- ja digistrateegiaid, mis toetavad teie ärieesmärke ja aitavad teil saavutada edu. Meie strateegilised lahendused arvestavad teie vajaduste ja oludega.

IT juhtimisalased konsultatsioonid. Sujuv ja tõhus IT-teenuste haldus

Pakume nõustamist ja abi IT-teenuste juhtimise juurutamisel teie organisatsioonis. Lähtume ITIL raamistikust ja ISO 20000 infotehnoloogia teenusehalduse standardist, et tagada teie IT-süsteemide optimaalne toimimine.

Infoturbe konsultatsioonid ja juurutamine.
Teie andmete ja süsteemide kaitse

Pakume infoturbe nõustamist ja siseauditeid, et hinnata teie organisatsiooni infoturbe olukorda. Aitame teil juurutada infoturbesüsteeme, mis vastavad infoturbestandardist ISO 27001 või PCI-DSS nõuetele.