Category: Infoturve


  • Mis muutus 2022 versioonis? Peamised muudtused standrdi põhiosas: Lisa A grupeeriti ümber teemad: Lisa A lisati juurde järgnevad kontrollid/ turvameetmed: Milline on ajakava? Kuidas sujuvalt üle minna? Tegutse nüüd! Ära oota viimast hetke! Head nõu ja ülemineku toetuseks võite pöörduda ka meie poole.